Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Subsidieregeling naar kansrijkeberoepen in ICT en Techniek per 1 september 2021

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Omscholing naar ICT- en techniek-kansrijke beroepen (OIT) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is het ondersteunen van omscholingstrajecten voor werknemers richting beroepen in de ICT en techniek, waar nog veel vacatures openstaan. 

Op basis van de regeling kan een werkgever subsidie aanvragen voor het faciliteren van een of meer omscholingstrajecten die zijn gericht op het verwerven van de benodigde competenties, kennis en ervaring door een of meer werknemers ten behoeve van de uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep. Een werkgever kan voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie aanvragen.

Een ICT- en techniek-kansrijk beroep is een beroep dat past binnen de in bijlage 3.20 bij de regeling opgenomen lijst met kansrijke beroepen, dat valt binnen de beroepssegmenten techniek-industrie, techniek-bouw, techniek-auto en voertuigtechniek, techniek-installatietechniek of ICT. De totale kosten van het scholingstraject bedragen minimaal € 7.500,-. Dit bedrag bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten dat relevant is voor de adequate uitoefening van een ICT- en techniek-kansrijk beroep, bestaande uit:

  • scholing via een opleiding, cursus, training, of andere vorm van kennisverwerving die door een opleider namens de werkgever wordt aangeboden aan de werknemer;
  • praktijkondersteuning via het inwerken, coachen, geven van feedback of andere vorm van ondersteuning door een praktijkbegeleider namens de werkgever aan de werknemer; en
  • loonkosten van de aanvrager, loonverletkosten, kosten voor de begeleiding en interne scholingskosten betreffen of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden (zoals de opleider).

De subsidie bedraagt € 3750 per omscholingstraject.

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Overzicht van beroepen die in aanmerking komen voor de subsidieregeling vindt u hier.

De gehele subsidieregeling vindt u hier